Tyresö Parkourpark är en genuspark som fokuserar på både flickor och pojkars möjligheter till utomhusaktivitet. Genom att kombinera lek med dans och parkour så skapar vi en plats för unga och vuxna med olika intressen att vistas på. Förutom parkourhinder så är parken utrustad med sandlåda, musikbox och en stor spegelvägg.

Beställare / Tyresö kommun
Uppdrag / Workshop, Gestaltning, Arkitektritningar, Platskontroll
Plats / Tyresö Centrum, Stockholm
Status / Invigdes september 2018


Hitta hit

2018-09-01