Tuvanparken Parkourpark hämtar sin inspiration ifrån den kända fenomenet NinjaWarrior med sina utmanande hinderbanor.

Beställare / Sundbybergs Stad
Uppdrag / Workshop, Skiss, A-Handlingar, Platskontroll
Plats / Tuvanparken, Stockholm
Status / Invigdes november 2017

Invigningstal 2017
Hinderbana
Parkourdel
Parkourdel
Ursprunlig mur
Under bygget 2017
Under bygget 2017

Hitta hit

2017-10-10