Flexpark Karlskrona är en lösning vi har tagit fram för flexibel anpassning av parkourparker inomhus. Parken är uppbyggt av block vilket ger många möjligheter att kunna variera den med jämna mellanrum. En bra lösning för hallar där man vill vara flexibel med ytan för olika aktiviteter.

Vi hjälper till med utformning, tillverkning, transport och montering.

Beställare / Karlskrona GF
Uppdrag / Utformning, tillverkning, transport och montering.
Plats / Nya hallen i Rosenholm, Karlskrona
Status / Invigd apr 2020