Halmstad Parkourpark är en del av en aktivitetspark i Engelbrektsparken belägen nära Halmstad tågstation. Parken är kompakt och unik med sina “grästrappor” som ger utövaren möjlighet till en varierad träning med kreativa rörelser.

Beställare / Halmstad Kommun
Uppdrag / Skiss, Förfrågningsunderlag, Rådgivning
Plats / Engelbrektsparken, Halmstad
Status / Invigdes juni 2017

“Grästrapporna”
Invigning juni 2017
Gjutformar