Att tänka på

Att investera i en parkour- och spontanidrottsanläggning är en bra satsning på folkhälsan. Parkour är en spontan sport som är öppen för alla då man kan anpassa träningen efter sin egen nivå samtidigt som den inte kräver dyra utrustningar – så länge du kan röra på dig kan du utöva parkour.

Under senare tid har parkouren vuxit snabbt runtom i världen, i Sverige har vi bara under några få år fått över hundra idrottsföreningar som erbjuder parkour. Med detta har också intresset för att skapa platser för att utöva parkour också ökat.

Utifrån våra erfarenheter av de anläggningar vi har jobbat med har vi sammanställt viktiga aspekter att tänka på när man ska driva ett projekt. Vi vill att det som byggs ska hålla hög kvalitet för utövare, men också att samhället i stort också ska kunna gynnas av parkbyggen.

Denna sammanfattning är främst skriven till er som förening, organisation, arkitektkontor, byggkonsult, kommun eller har ett allmänt intresse för spontanidrottsanläggningar.


Syfte

Varför ska vi bygga en park? Vad kan vi uppnå genom denna park?

Det är viktigt att ha en tydlig bild på vad man vill få för effekt genom att bygga en parkouranläggning och vilka behov man fångar in. Parken kan till exempel användas som träningsyta för en förening och samtidigt också göra det möjligt för andra att träna. Parken kan också vara del av ett större utvecklingsprojekt eller bidra med skapa liv och rörelse på en befintlig plats som annars inte nyttjas fullt ut.

 

Platsen

Vilka förutsättningar och begränsningar finns på platsen? Hur används platsen idag? Hur kan platsen användas i framtiden? Vilka aspekter vill man lyfta fram? Kan man skapa fler synergier än bara parkour? Hur rör sig solen?

Alla platser är unika. Detta innebär också att anläggningen måste anpassa sig till miljön som den befinner sig i för att fungera optimalt. Parkourparker är flexibla och beror främst på att sporten består av rörelser som man sätter ihop till en serie (kallat flow). Man ha oändligt olika kombinationer som tillåter olika typer av rörelser och flow så länge man kan skapa en bra grundförutsättning. Utöver det kan parken formas fritt med olika gestaltning, material mm.

Flexibiliteten gör att en parkouranläggning kan vara del av en aktivitetspark, smälta in i ett naturområde, hantera svåra ytor som man inte vet hur man ska bygga på, skapa publika rum i staden på torg, parker mm och även anpassas för inomhusträning.

 

Koncept

Hur kan parken användas? Vad ska parken innehålla? Vilka ska använda parken? Hur ska parken se ut? Hur kan parken utvecklas i framtiden?

Konceptet är den centrala idén som håller ihop projektet. Här är det viktigt att man har gjort ett gediget förarbete och tagit reda på användarnas behov och önskemål (t ex genom workshops) och även förstått platsens förutsättningar. Med den grundförståelsen försöker vi skapa nya förutsättningar för platsen som uppfyller användarnas behov och även lyfter platsen som helhet.

 

Budget

Hur mycket behöver vi investera? Hur mycket ekonomiskt stöd går att söka? Vilka finansiärer skulle vara intresserade? Hur ska parken underhållas?

Ekonomin är en huvudfaktor som sätter ramen för vad man kan bygga. Det är viktigt att redan från början ha en idé om hur mycket pengar som kommer behövas investeras i projektet. Dels för att man har ett underlag att diskutera mellan förening och kommun, och dels kunna sätta ramarna för vad som är rimligt att bygga. Att börja först och räkna sen eller att börja med ”en för liten budget” har enligt vår erfarenhet oftast lett till en dyrare historia än nödvändigt. Dessutom finns det även möjlighet att söka ekonomiskt stöd med ett bra underlag för delar av finansieringen. Kontakta oss gärna så kan vi berätta om de ekonomiska frågorna och se vad som passar er.

 

Samverkan

Vilka mer kan ha nytta av parken än parkourare? Vilka ska vi ha med i processen? Hur kan vi skapa en gemensam forum där man öppet kan stöta och blöta idéer?

Ju fler desto roligare. Att involvera fler i processen ställer krav på tydlig kommunikation och process. Även om det innebär mer jobb så har vi sett i våra projekt att resultatet alltid har blivit bättre. Dels skapar en inkluderande process engagemang från användarna som känner en större ägarskap över anläggningen, de känner sig hörda och kommer vilja ta hand om parken bättre. Vi skapar även förståelse för den komplexa processen bakom framtagande av parken. Viktigast är att man skapar en plats som är bra anpassat för parkour och samtidigt också gör det möjligt för andra sporter och individer att kunna ta del av platsen.

 

Variation

Vilka svårighetsgrader vill vi ha? Vilka olika träningsmoment är viktigt att ha med?  Vilka typer av träningar ska kan kunna köra?

Det är viktigt att alla ska kunna ha kunna känna att man kan utvecklas i anläggningen oavsett vilken ålder, bakgrund eller nivå man ligger på. Förutom svårighetsgrader så ska det även finnas möjlighet att ständigt hitta nya flows och utmaningar. Detta gör att parken kommer användas flitigare samtidigt som användarna får ut mer av sin träning.

 

Säkerhet

Hur ökar vi trygghetskänslan? Hur minskar vi skaderisken? Hur förhindrar vi risken för skadegörelse? Hur håller vi platsen ren och intakt?

Förutom att skapa en rolig plats att röra sig på måste man vara medveten om vissa säkerhetsrisker. Till exempel ska man se till att inga minderåriga kan ”råka” komma upp på höga höjder och göra sig illa, att dämpning finns på rätt ställe i parken, att parken är bra belyst under mörkare tider, siktlinjer så det inte bildas otrygga dolda hörnor. Parken ska även utformas så den blir enkel att sköta så man kan hålla den ren och laga eventuella skador om de uppstår.

 

Stöd

Hur kan vi hjälpa er? Vad behöver ni tänka på?

Till föreningar och organisationer kan vi hjälpa er som förening att komma igång med idéer och vägleda er genom processen att starta dialog med kommunen.

Till arkitektkontor och byggkonsulter har vi varit med som specialist inom parkour och stöttat flertalet större utvecklingsprojekt. Vi hjälper till att ta fram förslag och handlingar anpassat för spontanidrott samtidigt som vi också har ett helhetsperspektiv.

Till kommuner som vill satsa på folkhälsan brukar vi ha en konsulterande roll. I dessa projekt kan vi hjälpa till med att identifiera och föreslå platser och driva processen.

 

Nyfiken på vad vi kan hitta på? Skriv in er e-postadress i rutan nedan så hör vi av oss inom kort.

    Genom att skicka godkänner jag att X2 Architects får spara min epostadress i syfte att kontakta mig.
    By clicking the send button below I agree to that X2 Architects may save my email in order to contact me.

    Copyright X2 Architechts